plus minus check close arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down

Fiscale aspecten

< Terug naar homepage

Voor u als toekomstig eigenaar van een vakantiewoning op Vogelveld is het van belang om te weten wat de fiscale gevolgen zijn die aan de aankoop en het gebruik van die vakantiewoning zijn verbonden. Een en ander is onder voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving.

Met welke fiscale regels u te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en van de wijze van het gebruik van de vakantiewoning. Wij beperken ons hier tot de algemene informatie voor de in Nederland wonende particulier. Wij adviseren u om uw persoonlijke situatie altijd met uw eigen fiscale adviseur te bespreken

OMZETBELASTING BIJ AANKOOP

Wanneer u een nieuwe, nog niet eerder gebruikte, vakantiewoning koopt, dan wordt hierover 21% omzetbelasting (btw) berekend. De btw die bij de aankoop berekend wordt, kan in sommige gevallen worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de vakantiewoning wordt gebruikt.

EIGEN GEBRUIK VAKANTIEWONING

Als u de vakantiewoning alleen zelf gebruikt en niet verhuurt aan anderen, kunt u de btw in de koopprijs niet terugvragen bij de Belastingdienst.

VERHUUR VAKANTIEWONING

Als u de vakantiewoning voor minimaal 140 dagen per jaar verhuurt, wordt de verhuur behandeld als een onderneming voor de omzetbelasting, ook als u de woning als privépersoon koopt. Dat geeft u de mogelijkheid de in de koopprijs van de vakantiewoning begrepen btw geheel of gedeeltelijk, terug te vragen bij de Belastingdienst.

Binnen het plan Vogelveld is via het bestemmingsplan, door de gemeente bepaald dat de woningen minimaal 210 dagen per jaar voor de verhuur moeten worden aangeboden, dit om permanente bewoning tegen te gaan.

Of u de btw geheel of gedeeltelijk kunt terugvragen is afhankelijk van uw eigen gebruik. Wanneer u de vakantiewoning niet zelf gebruikt, maar alleen verhuurt, dan kunt u de volledige btw terugvragen. Verhuurt u de vakantiewoning en gebruikt u de woning ook zelf dan kunt u slechts het deel dat betrekking heeft op de verhuur(periode) terugvragen. Om btw te kunnen terugvragen dient u zich als ondernemer voor de omzetbelasting aan te melden bij de Belastingdienst. Inschrijven als ondernemer bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet nodig.

Na aankoop van de vakantiewoning kunt u de btw op de door u betaalde facturen voor de woning in aftrek brengen volgens de verhouding zakelijk gebruik (verhuur)/totaal gebruik van de woning. Over de verhuuropbrengst berekent u 6% btw die u aan de Belastingdienst afdraagt. De afdracht van btw en de teruggaaf van op facturen betaalde btw vindt plaats door middel van een aangifte omzetbelasting, die in beginsel per kwartaal gedaan dient te worden.

ONTVANGEN OF TERUGBETALEN BTW BIJ GEWIJZIGD GEBRUIK OF VERKOOP VAN DE VAKANTIEWONING.

Gedurende 10 jaar volgt de Belastingdienst het gebruik van de vakantiewoning. Als het eigen gebruik van de vakantiewoning wijzigt wordt de btw die u in aftrek heeft gebracht herzien. Wordt het eigen gebruik groter, dan moet u een deel van de bij aankoop betaalde en teruggevraagde btw terugbetalen. Daalt het eigen gebruik dan krijgt u btw terug. De wijziging dient echter meer te bedragen dan 10% van het oospronkelijke, geplande gebruik. Deze herziening moet u gedurende de negen jaar volgend op het jaar van aankoop jaarlijks uitvoeren.

Voor inventaris geldt dat alle btw bij aankoop kan worden teruggevraagd. De Belastingdienst volgt het gebruik van het inventaris vijf jaar.

Kleine ondernemersregeling

Als u in een jaar per saldo btw moet betalen dan kunt u mogelijk gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (kor). De kor (2018) zorgt ervoor dat u geen btw hoeft af te dragen als het te betalen saldo lager is dan € 1.345,-. Als het saldo ligt tussen € 1.345,- en € 1.883,- vindt een vermindering van af te dragen btw plaats.

Inkomstenbelasting

Als particuliere eigenaar moet u de vakantiewoning over het algemeen aangeven in box 3. U betaalt geen belasting over de ontvangen huur, maar over het saldo van de WOZ-waarde van de vakantiewoning en een (eventuele) aankoopschuld van de woning per 1 januari. Als u de tot box 3 behorende vakantiewoning later met winst verkoopt, wordt die winst niet belast.

OVERDRACHTSBELASTING

Koopt u een nieuwe, nog niet eerder gebruikte vakantiewoning, dan zal hierover 21% btw berekend worden en hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen. In alle overige gevallen zal over het algemeen wel 2% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Terug naar rendement